Logo Marco Hollemans CDA raadslid Marco Hollemans is tijdens de raadsvergadering door burgemeester Victor Molkenboer van Woerden teruggefloten. Dat gebeurde toen Hollemans raadslid…

van Progressief Woerden, Jelle IJpma, in zijn betoog onderbrak en hem vroeg zijn mond te houden. Tijdens de behandeling van een motie van treurnis brak IJpma een lans voor de daden van het college van B&W en somde een aantal wapenfeiten op die wel goed waren gelopen. Volgens Hollemans was dat een bekende riedel die IJpma wel vaker opvoert en hij vroeg hem z’n mond verder te houden.

Burgemeester Victor Molkenboer eiste dat Hollemans zijn woorden terugnam omdat hij een ander raadslid niet kan beletten te spreken. Hollemans trok daarop zijn woorden in en bood excuses aan. IJpma reageerde met dat hij zich niets van de uitspraken van Hollemans aantrok.