Logo Marco HollemansMarco Hollemans zal na het komende zomerreces starten als een van de nieuwe voorzitters van de raadscommissie Welzijn. Met het opzeggen van het raadslidmaatschap…

door de heer Hoogeveen is er sinds 24 mei 2017 een vacature voor het (gedeeld) voorzitterschap van de raadscommissie Welzijn. Hollemans was de enige die zich voor deze vacature had aangemeld.

Met het benoemen van vaste voorzitters wordt geborgd dat de raadscommissies op een wettelijk juiste wijze vergaderen.