Logo DysonVandaag stelt de gemeente Woerden de nieuwe verordening voor de hondenbelasting vast. Het bedrag van de belasting gaat met de helft omlaag. Begin november is door de…

gemeenteraad een motie van STERK Woerden aangenomen waarin gevraagd werd om de hondenbelasting kostendekkend te maken.

De opbrengsten uit de hondenbelasting gingen tot nu toe naar de algemene middelen van de gemeente. Na uitvoering van de motie wordt dat anders. Volgens burgemeester Victor Molkenboer wordt na de verlaging de gehele opbrengst van de hondenbelasting uitgegeven aan het hondenbeleid. Mogelijk is er zelfs een tekort.

Het hondenbeleid heeft er inmiddels wel toe geleid dat er minder overlast optreedt van honden. Maar volledig geslaagd is het beleid nog niet. Namelijk niet alle hondenbezitters ruimen de poep van hun hond altijd op. Molkenboer vindt het zelfs een schande hoe weinig mensen de poep opruimen.