Logo mopshond 2De gemeenteraad van Montfoort heeft besloten de hondenbelasting af te schaffen. Dit gebeurde maandag tijdens het debat over de kadernota, die de basis vormt voor de begroting…

van volgend jaar. Het voorstel kwam van de SGP en Inwonersbelangen.

Afschaffing zou een gat van ruim 50 duizend euro in de begroting slaan en diende volgens het college te worden opgevuld met een verhoging van de OZB. Acht van de veertien aanwezige raadsleden aanvaardden die consequentie.