Logo Hond3 Het hondenbeleid in de gemeente Woerden begint vorm te krijgen. Met omwonenden en wijkplatforms is gesproken over veldjes bij de Badkuip, Bastion Maurits, Hobbemastraat…

en het Greftplantsoen. Het overleg heeft er voor de Badkuip inmiddels toe geleid dat er een extra toegangspoort en volledige afsluiting is aangebracht.

In Harmelen hebben bewoners aangegeven wat geschikte locaties voor hondenuitrenvelden zijn. Verder komen er in de hele gemeente meer afvalbakken en worden afvalbakken die al her en der staan, op andere plaatsen neergezet.

Foto’s: RPL