Logo Heerd Jan Hoogeveen Heerd-Jan Hoogeveen, fractievoorzitter van D66 vreest toenemende versnippering als na de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog meer partijen deel zullen…

uitmaken van de gemeenteraad. Onder meer de SP zou een nieuwe partij kunnen zijn die aan de verkiezingen mee doet. De huidige aanpak, waarbij acht partijen een akkoord sluiten zou volgens hem een aanpak kunnen zijn om de versnippering tegen te gaan.

De D66-voorman is tevreden over de wijze waarop het akkoord tot stand is gekomen ondanks dat er af toe stevige discussies waren. Vooral het feit dat alle partijen het akkoord hebben ondertekend, noemt Hoogeveen een sterk punt. Er zijn afspraken gemaakt om elkaar niet te verrassen en rekening te houden met gevoeligheden. Hij heeft er vertrouwen in dat het raadsakkoord tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werkbaar zal zijn.