Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gisteren gestart met het baggeren van de Doorslag/Gekanaliseerde Hollandsche IJssel van Nieuwegein tot Achthoven-Oost in Montfoort.

Er wordt gestart bij Camping de Voormolen in IJsselstein en in de Doorslag in Nieuwegein. De bagger wordt met een kraan op ponton uit het water gehaald en middels zogenoemde beunbakken naar de overslaglocatie gevaren.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen wordt er bij de overslaglocatie bij de Doorslagbrug een verkeersregelaar ingezet. Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet meer gebaggerd.

De werkzaamheden zijn nodig om de vaarweg voldoende diep te houden.