De waterstand van de Nederrijn en Lek stijgt de komende dagen, meldt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De piek wordt dit weekend verwacht. Binnen één á twee dagen is het verhoogde water dan in de Lek bij Amerongen en stroomt verder westwaarts richting Schoonhoven.

De verhoogde waterstanden leveren geen gevaar op voor de dijken, wel is het waterschap alert. De stijging is te wijten aan een combinatie van smeltwater en veel regenval in het stroomgebied van de Rijn.

Het hoogheemraadschap sluit de bovenste schutkolk van de sluis in Vreeswijk en de inlaten Noord en Zuid bij de Irenesluis in Wijk bij Duurstede. Hoe hoog het water precies komt is nu nog onduidelijk.