Logo Lintje Lid in de Orde van Oranje Nassau MAN Huisarts Sietse Ypma uit Oudewater heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Ypma ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheid als huisarts voor zijn…

betekenis als huisarts, huisartsenopleider en lid van het bestuur van de landelijke huisartsenvereniging. Ook de rol die hij speelde bij het tot stand komen van het Medisch Centrum Oudewater zijn om een hospice in Oudewater te vestigen speelden een rol bij het toekennen van de onderscheiding.

Burgemeester Pieter Verhoeve spelde hem namens de koning het lintje op.

Foto: Gemeente Oudewater
Sietze Ypma koninklijk onderscheiden door burgemeester Verhoeve
51 onderscheiding