Logo misbruik2De gemeenten in de provincie Utrecht trekken gezamenlijk ten strijde tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 meldingen van mishandeling…

of bedreiging over huiselijk geweld gaat. Daarnaast blijkt dat veel huiselijk geweld of kindermishandeling uit schaamte of angst helemaal niet wordt gemeld. Hoe de situatie in Woerden is heeft wethouder Koster niet paraat maar ze verwacht dat Woerden hierin ‘gemiddeld’ is.

Er komt een grote voorlichtingscampagne waarin ook gewezen wordt op het tijdig signaleren van geweld. Nu blijkt het vaak al te laat te zijn. Melden van huiselijk geweld of kindermishandeling kan in Woerden bij WoerdenWijzer tijdens kantooruren, bij de politie via 112, of bij de landelijke aanpak Veilig Thuis.