Logo Huissleutels1Het huisvesten en integreren van 300 statushouders ligt niet op schema. Dat meldt het college van B&W van Woerden in een brief aan de gemeenteraad. Daarmee wordt de taakstelling over…

de eerste helft van 2016 niet behaald. Tot 1 juli hadden 45 statushouders een woning moeten krijgen. Hiervan zijn er echter slechts 23 gehuisvest. Oorzaak is dat veel alleenstaanden zich hebben gemeld voor een woning. Hierdoor zijn er meer woningen nodig dan wanneer het om gezinnen gaat.

Dit voorjaar gaf de gemeenteraad nog toestemming om versneld 400 statushouders op te nemen. Dit blijkt niet waargemaakt te kunnen worden. De taakstelling voor de 2e helft van 2016 en de achterstand over het eerste halfjaar meegerekend moeten voor het einde van het jaar nog 88 personen een huis krijgen.