De kosten van de noodhuisvesting van de Margrietschool komen volgens voorzichtige beramingen ruim boven de 640.000 euro uit. Dit blijkt uit een raadsinformatiebrief van het college van B&W deze week.

De kosten hebben betrekking op onder meer plaatsing, huur en verwijdering van de tijdelijke lokalen en de hiervoor benodigde herinrichting van het schoolplein.

De noodhuisvesting was nodig omdat het dak van de huidige Margrietschool niet bestand bleek tegen hevige sneeuwval. De noodhuisvesting is ongeveer een jaar nodig. De kosten komen voor rekening van de gemeente.

De leerlingen zijn nu ondergebracht in de tijdelijke units die zijn geplaatst door bouwbedrijf Jan Snel uit Montfoort.

Foto: Jan Snel