Logo Vluchtelingen opvangWoerden heeft meer statushouders gehuisvest dan door het Rijk aan gemeenten is voorgeschreven. In de eerste helft van dit jaar heeft maar liefst 246 procent… van het verplichte aantal statushouders een woning gekregen. Dit blijkt uit cijfers op de website van het Platform Opnieuw Thuis. De taakstelling voor Woerden was de huisvesting van 28 statushouders, maar in werkelijkheid hebben 69 mensen een woning gekregen. Het aantal huisvestingen komt hoger uit dan vereist omdat de gemeente heeft ingezet op de opvang van gezinnen. Door gezinshereniging

zal Woerden ook in de 2e helft van dit jaar en in 2018 blijven voorlopen op het schema van vereiste huisvestingen voor statushouders.