Logo Huissleutels1Nieuwegein moet de komende jaren, net als andere jaren, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders, huisvesten. Het college van Nieuwegein neemt…

zich voor in te zetten op tijdelijke huisvesting op één locatie. De ervaringen met Zuilenstein zijn over het algemeen positief.

De schaalgrootte en de huisvesting op één locatie maakt de ondersteuning door vluchtelingenwerk efficiënter en helpt de integratie. Daarnaast biedt dit de ruimte voor een meer geleidelijke uitstroom op de woningmarkt, wat ten goede komt aan iedereen die op de wachtlijst staat. Ook denkt het college hiervoor een geschikte locatie gevonden te hebben, namelijk de Luifelstede. Het neemt zich voor de haalbaarheid hiervan te onderzoeken voor het gebruik de komende jaren.