Logo Stemmen3Ook in Woerden moeten mensen met een verstandelijke beperking hulp kunnen krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Dit advies geeft de Kiesraad bij de evaluatie van de…

gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Burgemeester Molkenboer heeft hier destijds voor gepleit. Hij was van mening dat de Kieswet op dit punt verouderd is, gezien het VN-Gehandicaptenverdrag.

De Kiesraad neemt het signaal van de burgemeester serieus. Zij vindt dat de hulp bij het stemmen verleend zou moeten worden door een lid van het stembureau, overigens ook bij mensen met een lichamelijke beperking. Zo kan ongewenste beïnvloeding van de kiezer worden voorkomen.