Hulpdiensten kunnen te allen tijde van de A12 gebruik maken tussen Oudenrijn en Woerden. Onder andere de ziekenhuizen, brandweerkazernes en politiebureaus zijn op een kaart weergegeven. Deze kaart is gedeeld met  Rijkswaterstaat, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat deze locaties bereikbaar blijven. Dit antwoordt het college van B&W in Woerden op vragen van LijstvanderDoes. In Woerden worden op diverse plekken verkeersregelaars ingezet, onder andere op het kruispunt Blekerijlaan/Middellandbaan om het ziekenhuis en politiebureau bereikbaar te houden. Ook op andere locaties kunnen verkeersregelaars ervoor zorgen dat een weg waar een calamiteitenvoertuig moet passeren, snel wordt leeggemaakt. Verder worden weggebruikers via attentieborden gesommeerd ruimte te maken in geval van een calamiteit.