Logo gemeentehuis WoerdenRaadslid Hendrie van Assem van Inwonersbelangen heeft vragen gesteld over de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis in Woerden. De partij maakt zich zorgen over het uitblijven…

van openbare informatie over de uitvoering en vorderingen. In de presidium-vergadering op 21 juni beloofde wethouder Bolderwijk dat er binnen twee weken een raadsinformatiebrief over de renovatie zou komen, maar die is nog steeds niet ontvangen.

Van Assem vraagt het college wat de stand van zaken is met betrekking tot de renovatie. Hij wil onder meer weten of de verbouwing binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen blijft en of de opleveringsdatum en de duurzaamheidsdoelstellingen die vastgesteld zijn door de raad, worden gehaald.