Logo Westelijke randweg Inwonersbelangen verwacht niet dat de westelijke randweg bij Woerden zal worden aangelegd zoals oorspronkelijk bedoeld, van Rietveld naar de zuidelijke randweg…

langs de A12. In RPL Actueel zegt Hendrie van Assem te verwachten dat de tegenstanders van de weg die deelnemen aan het coalitieoverleg, het voor elkaar zullen krijgen dat alleen de brug bij Rietveld komt. Hij zegt dat die aanpak het probleem niet oplost.

Van Assem haalt de uitspraak van informateur Martijn Vroom aan die zegt dat er nu een definitief besluit moet worden genomen zodat aanleg van de weg over vier jaar niet opnieuw inzet van de verkiezingen wordt.