Logo InwonersbelangenInwonersbelangen wil dat het ‘hullie en zullie’-gevoel onder de Woerdenaren wordt aangepakt. De gemeente moet naast inspraak ook samenspraak goed organiseren, vindt de partij.

Dat vereist openheid en duidelijkheid over wat de grenzen zijn en welke stappen er genomen worden om tot een besluit te komen. Daarbij is het van belang dat het voor de betrokken inwoners duidelijk is wat hun positie in een proces is.

Door goed samen op te trekken met de inwoners kunnen hun inbreng en zienswijzen belangrijke kwaliteitsverbeteringen voor de besluiten opleveren. Volgens Inwonersbelangen pak je daarmee ook het ‘hullie en zullie’-gevoel aan.