Als alternatief voor windturbines wil Inwonersbelangen dat het gemeentebestuur van Woerden de mogelijkheden onderzoekt van drijvende zonnepanelen op water en aquathermie, warmte uit water.

Aanleiding is het plan van D66 voor drijvende zonnepanelen op het IJsselmeer. Met nog geen vier procent van de oppervlakte van het IJsselmeer zou voor één miljoen huishoudens stroom opgewekt kunnen worden. Ook het idee van het waterschap om energie te winnen uit water zou een alternatief kunnen zijn.

Dit soort plannen bieden ook kansen voor Woerden om de duurzaamheidsopgave te realiseren, zonder dat dit de leefbaarheid aantast, stelt Inwonersbelangen. Zij vindt plaatsing van windturbines langs de A12 onmogelijk, omdat dit veel overlast zal geven voor Harmelen en de wijken Snel en Polanen en Molenvliet.

Foto: Gemeente Woerden