Logo SchoolbordInwonersbelangen wil dat kinderen in de eigen gemeente Woerden passend onderwijs kunnen krijgen. De partij maakt zich zorgen over de hoeveelheid thuiszittende kinderen…

in de gemeente wegens het ontbreken van speciaal onderwijs en die om welke reden dan ook problemen hebben met het naar school gaan in andere gemeenten. De fractie van Inwonersbelangen heeft het gemeentebestuur gevraagd onderzoek te laten doen naar het creƫren van kansen voor deze kinderen om in Woerden naar school te kunnen gaan.

Het gaat volgens de partij om enkele honderden kinderen, een substantieel aantal waarvoor passend onderwijs dichtbij huis geregeld zou kunnen worden. Bovendien zouden hiermee bijkomende kosten voor de gemeente zoals leerlingenvervoer en verblijfskosten elders, kunnen worden bespaard.