Logo BierIn Bodegraven en Reeuwijk wordt door ondernemers die alcohol veerkopen, onvoldoende gecontroleerd op leeftijd. Bij de helft van de onderzochte bedrijven werd niet naar…

een ID-bewijs gevraagd. Om vast te stellen hoe het met de controle gesteld is, ging een opsporingsambtenaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk samen met een jongere onder de 18 en één boven de 18, op pad. Er werden 34 bedrijven onderzocht. Een jaar geleden is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Toen werd er in 16% van de gevallen om een identiteitsbewijs gevraagd.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk kondigt aan in het eerste kwartaal van dit jaar een derde onderzoek uit te voeren. Overtreding van het verbod om alcohol aan minderjarigen te verkopen, kan een boete van 1360 euro opleveren.