Logo Fiets Rood asfaltDe Provincie Zuid-Holland vraagt het publiek om ideeën voor de verbetering van de recreatieve routes in de provincie. Een onderzoek uit 2017 in 35 gebieden liet zien dat de bezoekers al…

een 7,8 als gemiddeld waarderingscijfer gaven. De provincie denkt toch, dat veel routes niet optimaal benut worden of onvoldoende zichtbaar zijn. Met de hulp van het publiek zou een kwaliteitsimpuls gegeven moeten worden.

De provincie nodigt iedereen uit – bij voorkeur vóór 30 april – aanbevelingen te doen voor vaarroutes, fiets-, paardrij- of wandelroutes.