In Maarssenbroek was vorige week een storing aan het gemaal aan de Haarrijnweg waardoor de ijslaag op veel plekken kapot was gegaan. Door de storing had het gemaal te veel water afgevoerd en zakte het waterpijl onder de ijsgroei.

De storing bleek helaas lastig te verhelpen, waardoor het ijs niet meer terug heeft kunnen aangroeien. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stabiliseerde de situatie door het waterpeil iets te verhogen.

Nu de ijsperiode voorbij is, kan het waterschap het peil verder verhogen naar normale waarden.