Uit het recente cliëntervaringsonderzoek blijkt dat inwoners tevreden zijn over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente IJsselstein.

De Wmo-medewerkers worden als doelgericht, betrokken, sociaal en behulpzaam ervaren. En ook het contact met het Sociaal Team wordt positief genoemd.

Als verbeterpunten wordt het contact met de zorgaanbieder en het regelen van vervangende hulp bij uitval aangegeven. Wethouder Roks is erg blij met de uitkomsten.

De gemeente is verplicht jaarlijks zo’n onderzoek uit te voeren voor de Wmo. Met vragen over de toegang tot de hulp, de kwaliteit van de hulp en de bereikte effecten van de ondersteuning.

Net als vorig jaar zijn de resultaten uit het onderzoek zeer gunstig te noemen. Over de gehele linie zijn de resultaten zelfs nog beter dan vorige jaren.