Inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur van IJsselstein moeten samen aan de slag om IJsselstein aantrekkelijker te maken. Dat vindt ruim negentig procent van de deelnemers aan een enquĂȘte in IJsselstein.

Tachtig procent vindt dat de gemeente een actievere rol moet spelen. De gemeente IJsselstein organiseerde onlangs meerdere avonden om over samenwerking, wonen en binnenstad & ondernemen te praten.

Zaken waar veel aandacht voor is zijn: communicatie door de gemeente en de zichtbaarheid van het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Ook onderhoud van groen en de openbare ruimte staan hoog op de agenda.