Logo Gemeente IJsselsteinDe gemeente IJsselstein is door de Utrechtse rechtbank in het ongelijk gesteld in de civielrechtelijke procedure over de vermeende fraude van een ambtenaar. Alle vorderingen van de…

gemeente zijn afgewezen, schrijft Binnenlands Bestuur.

Twee jaar geleden deed IJsselstein aangifte tegen een ambtenaar wegens omkoping. Het gemeentebestuur liet Ernst & Young onderzoek doen dat ruim 160 duizend euro kostte. Uit het rapport concludeerde de gemeente dat de ambtenaar schuldig was en ontsloeg hem. De gemeente eiste een miljoen euro terug omdat volgens hen is betaald voor niet uitgevoerde opdrachten.

De rechtbank stelt dat de werkzaamheden wel zijn uitgevoerd, de tarieven marktconform waren en omkoping niet is bewezen. De gemeente IJsselstein moet nu de proceskosten van 30 duizend euro betalen. De ontslagen ambtenaar overweegt een schadeclaim.