De nieuwe woonvisie voor IJsselstein is na ruim een jaar gereed. Het is een ambitieus plan voor de bouw van 2.500 woningen tot 2030. Daarbij komen ook ouderen en starters, alsmede een variatie van sociale huur tot koop. Door de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar woningen toe.

Er is een analyse gemaakt van de eigen behoefte maar ook voor de vraag in de regio. Mogelijk dat er 600 woningen binnen de stadsgrens gebouwd kunnen worden. De overige 1.900 zullen buiten de rode contouren vallen en hebben daarvoor de toestemming van de provincie nodig en samenspraak met omliggende gemeenten.

Ook bereikbaarheid en mobiliteit krijgen aandacht in de woonvisie.