Logo IkPas Woerden is een van de tien gemeenten waar de GGD Utrecht extra aandacht geeft aan de campagne “IkPas”. Dat is een campagne waarbij deelnemers 30 dagen…

lang geen alcohol drinken. Doel is bewustzijn te creëren over het alcoholgebruik en de risico’s daarvan. Om de actie te ondersteunen zijn in Woerden lokale ambassadeurs actief. Onder hen zijn een horecaondernemer en wethouder Hans Haring. Zij zullen op posters de campagne in het straatbeeld onder de aandacht brengen.

Mensen die het wel eens willen proberen om 30 dagen geen alcohol te drinken, kunnen zich aanmelden via de website ikpas.nl. Voor moeilijke momenten kan een beroep op een digitale coach worden gedaan. De deelnemers krijgen een polsbandje en een badge waarmee ze ook aan hun omgeving duidelijk kunnen maken dat ze 30 dagen lang geen alcohol drinken.