Logo Gemeente Bodegraven ReeuwijkHet college van B&W Bodegraven-Reeuwijk heeft de raad geïnformeerd over de aanpak van illegaal bebouwde percelen in het plassengebied. De controles worden gefaseerd uitgevoerd…

door de omgevingsdienst Midden Holland. De dienst is begonnen met percelen, die de bestemming ‘Natuurgebied met extensief recreatief medegebruik’ hebben. Op 24 van de 39 gecontroleerde ‘onbebouwde’ percelen werd tóch bebouwing aangetroffen. Het gaat om vlonders, steigers en permanent bewoonde vakantiewoningen. De eigenaren hebben een constateringsbrief ontvangen met de opdracht tot aanpassing of afbraak van de bebouwing, op straffe van een dwangsom.

Meer dan 240 percelen en zo’n 200 recreatiewoningen zullen in de nabije toekomst nog worden gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken naar onder meer bestemmingsplannen en mogelijk eerder verleende vergunningen. Het aanvragen van legalisering achteraf behoort overigens tot de mogelijkheden voor de overtreders.