Logo Gemeente Bodegraven ReeuwijkDe gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk neemt op 30 januari een besluit over de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk. Na een zorgvuldige afweging…

stelt het college verbrede fietsstroken voor, een verbrede rijloper en opnieuw ingerichte groenstroken. In het voorstel gaat veiligheid voor alles. De weg zal duurzaam en veilig zijn met een snelheidslimiet van 30 km/uur. De schoolroute via het huidige, onverplichte fietspad blijft bestaan. Daarnaast worden er aanvullende maatregelen aangebracht zoals een inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer, gedragsbeïnvloeding, handhaving en een passende fysieke inrichting. Met deze regels wil de gemeente rekening houden met alle weggebruikers.