Logo HuissleutelsIn Kamerik biedt de gemeente Woerden de mogelijkheid om aan de Knotwilgenlaan minimaal 12 seniorenwoningen via het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap…

(CPO) te ontwikkelen. Dit houdt in dat de 12 kopers gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de ontwikkeling van de eigen woning. De prijsklasse van de woningen in de Wilgenhof ligt tussen circa 250 en 350 duizend euro. De woningen zijn ook geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking.

Op 22 en 30 augustus houdt de gemeente bijeenkomsten in de Schulenburch in Kamerik. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over het proces, de mogelijkheden, de kosten en de procedure voor inschrijving en deelname.

Vooraf aanmelden voor de bijeenkomsten wordt op prijs gesteld zodat daarmee rekening kan worden gehouden. Aanmelden kan bij Denise Zuidhoek via het e-mail adres d.zuidhoek@urbannerdam.nl.