In Wilnis is deze week het eerste kievitsei van Nederland gevonden. Daarmee is het Utrechtse dorp de provincie Friesland een dag voor gebleven. De gelukkige vinder was Otwin Nokkenens van de vrijwilligersgroep De Ronde Venen.

Het ei uit een nest van één ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. Deze vondst betekent de aftrap van het weidevogelseizoen.

Veel vrijwilligers trekken nu het land in om in samenwerking met de boeren de nesten te vinden en te beschermen. Het gaat onder andere om de kievit, scholekster en de grutto.