Logo Controller X boxUit onderzoek naar gok- en gamegedrag in Woerden blijkt dat er geen grote problemen zijn. Wel vindt ongeveer 13% van de jongeren het moeilijk om te stoppen met gamen. Volgens het…

onderzoek hebben ouders behoefte aan tips over hoe om te gaan met gamende kinderen.

Die tips moeten antwoord geven op vragen als: “wat is normaal en hoe stel ik grenzen? De behoefte van ouders aan informatie biedt de GGD mogelijkheden om met hen in gesprek te gaan over het signaleren van problematisch gamen, maar ook het gebruik van verdovende middelen of alcohol.