Logo SamDe SAM vrijwilligerscentrale in Bodegraven-Reeuwijk organiseert een informatiebijeenkomst omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG gaat op…

25 mei in, en is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen in een digitaal of papieren bestand bewaren. Vanaf dat moment wordt er verwacht dat er aantoonbaar verantwoord met persoonsgegevens omgegaan wordt. Deze verordening roept nogal wat vragen op bij veel vrijwilligersorganisaties.

De avond wordt inhoudelijk verzorgd door Francis Bretveld, zij is gespecialiseerd in de vernieuwde privacywetgeving.