De vier informatieavonden over een extra bedrijventerrein in Woerden zijn door meer dan 500 bezoekers bijgewoond.

Het extra bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven die gebouwen nodig hebben en niet in kantoorgebouwen gehuisvest kunnen worden. Er zijn ruim tachtig schriftelijke zienswijzen en inspraakreacties ingediend die de gemeente heeft beantwoord in twee nota’s.

Het is de bedoeling dat de eerste resultaten in het najaar bekend zijn. De gemeente streeft ernaar om begin oktober nog een infoavond te organiseren. Belangstellenden kunnen dan hun mening over de stedenbouwkundige visie kenbaar te maken.

De gemeenteraad zal uiteindelijk een locatie aanwijzen voor de ontwikkeling van het terrein. Daarna komt opnieuw de mogelijkheid om meningen aan de raad mee te geven.

Mocht een locatie aangewezen worden, dan volgt een bestemmingsplanprocedure en zijn er mogelijkheden voor inspraak. De locatiekeus zal vermoedelijk eind 2019 plaatsvinden.