De initiatiefgroep Hart in Bodegraven, die in oktober is opgericht, heeft een eerste nieuwsbrief verspreid in het centrum van Bodegraven. De ideeën voor de herinrichting van de openbare ruimte zijn inmiddels aan veel mensen voorgelegd. De reacties waren heel constructief en positief.

Er is een landschapsarchitect ingeschakeld om de ideeën verder uit te werken tot schetsontwerpen. In de eerste weken van maart worden deze besproken en daarna volgt een onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen. Het Raadhuisplein zal in opdracht van de gemeente binnenkort worden voorzien van banken met extra groen. De initiatiefgroep heeft aandacht voor het muziekpaviljoen en wellicht nog een speelelement voor kinderen op het Raadhuisplein.

Foto: RTV Bodegraven