Logo Het Ouden Huis Initiatiefnemers Karel van Berk en Leonard Smit van het Ouden Huis vinden het stuitend dat de leden van de commissie ruimte, tijdens de vergadering, een filmpje…

van vier minuten niet wilden bekijken vanwege procedurele redenen. Een Ouden Huis is een woonvoorziening voor ouderen met een kleine beurs. Vorig jaar hebben de initiatiefnemers hun plannen al bekend gemaakt. Ze wilden in de Jan Steenstraat of in Snel & Polanen in Woerden bouwen maar beide locaties kregen een andere bestemming. In een poging de leden van de commissie toch voor de plannen van een Ouden Huis te winnen, maakten Van Berk en Smit gebruik van het spreekrecht en wilden een filmpje laten zien.

Karel van Berk zegt er geen begrip voor te hebben dat de commissieleden vanwege tijdswinst het filmpje niet wilden bekijken ten opzichte van 300 ouderen die op de voorziening van een Ouden Huis zitten te wachten. De twee initiatiefnemers zijn ook in andere gemeentes met een Ouden Huis bezig. Daar boeken ze volgens eigen zeggen wel voortgang.

Van Berk zegt dat het in Woerden ontbreekt aan politiek lef en politiek commitment.