Logo Gemeente Woerden 1Woerden is als een van de vijf gemeenten in de regio Utrecht West  op zoek naar partijen voor de uitvoering van de Jeugdhulp en de Wmo. Daarom loopt er nu een Nationaal Openbare …

Aanbesteding.
Partijen die deze zorg of ondersteuning aanbieden, kunnen een aanbieding via TenderNed doen, het online marktplein voor aanbestedingen. Digitaal inschrijven bij deze aanbesteding kan tot 7 juli 2016 via www.tenderned.nl. De vijf deelnemende gemeenten uit de regio Utrecht West sluiten met inschrijvers die voldoen aan de geschiktheids- en selectiecriteria afzonderlijk een raamovereenkomst.