De gemeente Woerden nodigt haar inwoners uit voor een inloopavond over het definitief ontwerp van de Boerendijk/Jozef Israëlslaan (gedeelte Leidsestraatweg – Rembrandtlaan). Belangstellenden kunnen tekeningen bekijken van de toekomstige situatie.

Daarnaast is er informatie over de planning, de renovatie van de Kwakelbrug en de omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden. De herinrichting is één van de maatregelen om de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid in Woerden-West te verbeteren.

Een andere maatregel is de aanpassing van het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan die inmiddels in volle gang is. In het eerste kwartaal 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden.
In het tweede kwartaal volgt de herinrichting zelf en de renovatie van de Kwakelbrug. De inloopavond is aanstaande dinsdag, van half acht tot negen uur in het Futuracollege aan de Abeellaan.