Logo Inloophuis leven met kanker Vrijwilligers van het Inloophuis Leven met Kanker zijn bijgeschoold over wat ze moeten doen in het geval van een brand, of als ze moeten reanimeren. De training vond plaats in…

de brandweerkazerne van Woerden en werd verzorgd door BRN Brandbeveiliging.

Na een theoretische instructie over blusmiddelen en het betreden van ruimtes, kregen de vrijwilligers van het inloophuis een nagebootste situatie voor hun kiezen. Er was brand in een ruimte en er lag een slachtofferpop; in tweetallen moesten de vrijwilligers zo goed mogelijk omgaan met de situatie.

Foto’s: Inloophuis Leven met Kanker
47 reanimeren
47 brandblussen