Inloophuis ‘Leven met kanker’ uit Woerden is op zoek naar collectanten. Jaarlijks collecteert het inloophuis om voor een deel in de uitgaven te voorzien.

Collectanten worden zo veel mogelijk in hun eigen woonomgeving ingezet, maar ook op andere plaatsen in de gemeente als dat gewenst wordt.

In de collecteperiode mogen collectanten zelf kiezen op welke dag er wordt gecollecteerd. Het inloophuis verwacht dat het bij elkaar brengen van de collectanten geen grote opgave zal zijn, omdat kanker een enorme impact op iemands leven heeft en iedereen in haar/zijn omgeving wel iemand kent die met de ziekte te maken heeft.

Een betere reden om de collecteren is er dan ook niet volgens het inloophuis. De eerste week van juli staat de collecteweek gepland.