Inwoners en ondernemers in de gemeente Woerden kunnen vanaf 10 maart input geven voor de Warmtevisie Woerden. Dit is een plan om in de hele gemeente Woerden energie te besparen en huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen.

De gemeente wil graag van inwoners weten wat zij belangrijk en nodig vinden om hiermee aan de slag te gaan.

Na de zomer gaat de gemeente op basis van de input uit de samenleving en technische informatie de Warmtevisie Woerden schrijven. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk eind 2021 een besluit over de Warmtevisie, waarbij inspraak mogelijk is voor inwoners.

Input kan gegeven worden via de website: https://warmwoerden.inbeeld.app