Logo VN insigne Nobelprijs Vrede Bij een feestelijke bijeenkomst in het Kasteel zijn woensdagavond draaginsignes uitgereikt aan zeven van de 18 Woerdense (oud) militairen die…

hebben deelgenomen aan diverse VN-vredesmissies. Onder hen was ook de jarenlang in Mali gegijzelde Sjaak Rijke. De niet aanwezige veteranen krijgen het draaginsigne toegezonden. De insignes werd opgespeld door Generaal Majoor der Mariniers, directeur Operaties Defensie R.G. Oppelaar. Gastheer burgemeester Molkenboer prees in zijn openingswoord de moed en inzet van de veteranen.

De veteranen vertelden dat het buitenlandse avontuur behoorlijk was tegengevallen. Door de dikwijls barre en gevaarlijke omstandigheden tobben vele veteranen nog steeds met niet verwerkte trauma’s. De enige vrouwelijke veteraan, majoor Annelies Wijkmans, bedankte de burgemeester namens alle Woerdense veteranen voor zijn initiatief en stelde het zeer op prijs dat de veteranen op deze wijze aan de Woerdense gemeenschap zijn gepresenteerd.

De heer Oppelaar kreeg als dank van de burgemeester het traditionele Woerdense kaasje.

Foto’s: Henk Wit