Logo psycho informa instellingenDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft GGZ-instelling Psycho Informa een last onder dwangsom opgelegd. Psycho Informa biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg…

en jeugdhulp aan zo’n 350 cliĆ«nten. De organisatie heeft drie kernlocaties in Schoonhoven, Woerden en Den Haag. Ook zijn er vijf kleinere locaties.

Eerder gaf de IGJ de instelling een aanwijzing toen bleek dat de instelling niet aan de normen voor goede zorg en verantwoorde jeugdhulp voldeed. De organisatie kreeg drie maanden de tijd om dit te verbeteren. Nu krijgt de instelling zes weken om aan de aanwijzing te voldoen. De instelling is echter al failliet verklaard op aanvraag van het personeel. Zij kregen al enige tijd geen salaris meer uitbetaald.