De gemeente Gouda gaat dit jaar de kademuren inspecteren en volgen. Zo weet de gemeente altijd hoe de staat van de kademuren is en kan zij snel in actie komen als bijvoorbeeld reparatie nodig is.

In eerste instantie gaat het onder andere om kademuren Achter de Kerk, bij Hoge Gouwe, Lage Gouwe en Oosthaven.

De inspecties en controle worden gegund aan een geschikte partij, die dit voor een langere periode uit gaat voeren. Als het nodig is, breidt de gemeente het aantal kademuren dat geïnspecteerd moet worden uit.