Logo RotondeEind mei heeft de gemeenteraad van Montfoort ingestemd met de wijziging van het bestemmingplan, die de aanleg van de rotonde op de kruising M.A. Reinaldaweg – Van de Valk Bouwmanstraat …

mogelijk maakt. Niet alle inwoners van Linschoten zijn het met die aanleg eens. Daarom organiseert de provincie in september een bijeenkomst met omwonenden om samen te kijken hoe de rotonde het best kan worden ingepast in de omgeving.

Bij de aanleg van de rotonde wordt gelijktijdig gestart met de herinrichting van de parkeerplaats bij het landgoed Linschoten, het veiliger maken van de (fiets)oversteek op de kruising M.A. Reinaldaweg – Van Rietlaan en het uitvoeren van groot onderhoud. Er wordt naar gestreefd de werkzaamheden in 2017 uit te voeren, maar dit hangt mede af van procedures die doorlópen moeten worden en de laatste voorbereidingen.