Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHet bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het ontwerp Peilbesluit en Raamwaterplan Bodegraven Noord vrijgegeven voor inspraak. In een peilbesluit legt…

het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. In dit ontwerp worden de huidige waterpeilen vastgesteld. In het ontwerp Raamwaterplan staat beschreven hoe het waterschap knelpunten in het waterbeheer in Bodegraven Noord de komende jaren wil gaan oplossen. Men is van plan hiervoor verschillende maatregelen uit te voeren, zoals het verbreden van watergangen en het aanleggen van vispassages.

Belanghebbenden kunnen inspreken op de ontwerpplannen. Beide stukken liggen van 10 februari tot en met 24 maart 2017 ter inzage op het Waterschapskantoor in Houten en het Evershuis in Bodegraven.