Logo Groene Energie MilieuInwoners van Woerden die hun mening willen geven over de gemeentelijke actieplannen op het gebied van duurzaamheid, kunnen gebruik maken van het inspreekrecht, meldt de…

gemeente op haar website.

Op dinsdag 6 juni bespreekt de gemeenteraad de actieplannen duurzame samenleving. Belangstellenden die duurzaamheid aan het hart gaan kunnen dit laten weten door tijdens de raadsvergadering in te spreken. In de actieplannen duurzame samenleving is te lezen hoe de gemeente samen met de samenleving aan de slag wil met onderwerpen als CO2-neutraal 2030, Circulaire Economie, Bodemdaling 2050 en Klimaatbestendig 2050.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 22 juni een besluit over de gewenste inzet en middelen voor een duurzame toekomst.

De plannen staan op gemeenteraad.woerden.nl/stukken. De .pdf is hier te downloaden. Aanmelden kan tot 6 juni 12.00 uur via raadsgriffie@woerden.nl of 0348–428805.