Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft met ingang van vandaag het ontwerp-projectplan Grechtkade-West ter inzage gelegd. Daarmee wil het waterschap belanghebbenden…

de kans geven de plannen in te zien en eventueel een zienswijze in te dienen. De westelijke kade van de Grecht tussen de sluis Woerdense Verlaat en de inlaat bij de Zegveldsewetering voldoet niet meer aan de eisen voor waterveiligheid. Ook wil De Stichtse Rijnlanden een natuurvriendelijke oever aanleggen langs de kade.

Het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen liggen ter inzage op het kantoor van het waterschap. Tot en met 20 juli kan men een zienswijze indienen. Op woensdag 14 juni houdt het waterschap een inloopochtend in het Dorpshuis te Zegveld. Medewerkers van het waterschap zijn dan aanwezig om de plannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

De inloopochtend vindt plaats van 9.30 – 12.30 uur waar ook de stukken zijn in te zien.